Sản phẩm
Sự kiện

PTEL kính chào quý khách hàng!....

Kẹp tiếp đất

ỐC SIẾT CÁP - COSS SIẾT CÁP - KẸP ĐỒNG SIẾT CÁP

  • Ốc Siết Cáp. Ốc Siết cáp nối dây cáp đồng trần với nhau, Ốc siết cáp siết dây cáp đồng trần với cọc tiếp địa
  • Có nhiều dạng kẹp siết cáp. Kẹp siết cáp D50, Kẹp siết cáp D70. Kẹp siết cáp cà na đồng, kẹp siết cáp bằng đồng thau….
  • Cà Na đồng siết cáp đồng trần và cọc tiếp địa dùng trong chống sét